Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για όλη την Οικογένεια

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο Ορού
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ ορού
 • Χοληστερόλη (Ολική)
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη
 • Γενική Εξέταση Ούρων

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο Ορού
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ ορού
 • Χοληστερόλη (Ολική)
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη
 • Γενική Εξέταση Ούρων

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

 • Γενική αίματος
 • Ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ
 • ALP, γGT, ALT, AST
 • Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL
 • 25 (ΟΗ) D3
 • Σίδηρος, φερριτίνη
 • TSH
 • K+, Na+, Ca++, Mg++, P
 • CRP, CPK
 • Γενική ούρων

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρος
 • Φεριττίνη
 • Vit Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • Μαγνήσιο
 • Vit 25(OH) D3

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

 • Γενική αίματος, ΤΚΕ, Αιμοπετάλια
 • Γενική Ούρων
 • Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ
 • ALP, γ-GT, SGOT, SGPT
 • Αλβουμίνη, Ολική Χολερυθρίνη, Ολικά λευκώματα
 • Πήξη a-PTT, PT-INR, Ινοδωγόνο
 • CRP, CPK, CPK MB, LDH
 • Σίδηρος, Φερριτίνη, Φυλλικό Οξύ
 • Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Μαγνήσιο
 • Vit 25(OH) D3, Vit Β12
 • ANTI-TG, ANTI-TPO, TSH, FT4

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και η γιατρός θα σας απαντήσει άμεσα.