Γενική – Οικογενειακή Ιατρική

Τι είναι η Γενική – Οικογενειακή Ιατρική

Η Γενική / Οικογενειακή Ιατρική (General Practice ή Family Medicine) είναι κλινική Ιατρική Ειδικότητα προσανατολισμένη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Αποτελεί το σημείο της πρώτης ιατρικής επαφής του ατόμου μέσα στο σύστημα  υγείας και ασχολείται με τα προβλήματα  όλων των μελών της οικογένειας σε κάθε ηλικία και φάση της ζωής τους. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο θεσμός του Γενικού-Οικογενειακού Ιατρού είναι εδραιωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε ο ασθενής δεν μπορεί δει γιατρό άλλης ειδικότητας αν πρώτα δεν περάσει από τον οικογενειακό του γιατρό.

Στη διαχείριση της Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός αναπτύσσει μία προσωποκεντρική, σφαιρική και ολιστική προσέγγιση, επικεντρωμένη στο άτομο, στην οικογένεια, αλλά και στην κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων με στόχο τη μέγιστη βοήθεια προς τον ασθενή.

Το πεδίο των δραστηριοτήτων του προσδιορίζεται από τις ανάγκες και τα αιτήματα του ασθενή και εργάζεται συνεχώς  για την καθιέρωση σταθερής και προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής κάθε μέλους της οικογένειας, ενώ παράλληλα προάγει την υγεία και την ευεξία της κοινότητας μέσα από κατάλληλες παρεμβάσεις Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής – Προαγωγής της υγείας.